You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10431
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Le.t.ha
Đang giải quyết
Le.t.ha
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 11 Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bộ đồ cho bồn tắm; bồn tắm; bệt xí vệ sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 03.07.16 03.07.24 04.03.20 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Văn Chuyển : Phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger