You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10544
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BRIAN VO
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
BRIAN VO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo may sẵn; giày dép; đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) VÕ MINH NHỰT : Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger