You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10870
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Nhatui.com.vn by ChangChubGroup
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
Nhatui.com.vn by ChangChubGroup
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. Nhóm 35 Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. Nhóm 36 Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 25.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lưu Huệ Nhàn : Số 190/77A xóm Đất, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 190/77A xóm Đất, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger