You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27313
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU MEGA STAR
Đang giải quyết
MEGA STAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Tư vấn du học; dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức và điều khiển hội thảo; đào tạo lại nghề; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; khoá đào tạo từ xa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 18.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Phúc Hiếu : 716/5 Hồng Bàng, phường 01, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 716/5 Hồng Bàng, phường 01, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger